Zakoni i pravilnici

-> Ministarstvo financija -PDV- odgovori na specifična pitanja
-> Stavovi Porezne uprave po pitanju oporezivosti usluga u zdravstvenom sustavu