Nove šifre za nove preglede/postupke psihologa u okviru provođenja specifične zdravstvene zaštite

Poštovane kolegice i kolege,

izašla je nova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (NN 26/2017, od 22.3.2017.) prema kojoj konačno imamo novu cijenu za PS002 i nove šifre za nove postupke prevencije psihosocijalnih rizika:

R.br. Oznaka pregleda/postupka Naziv pregleda/postupka Cijena
u kn*
1. PS001 Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti i ispitivanje ličnosti 85,00
2. PS002 Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti 110,00
3. PS003 Primjena upitnika psihosocijalnih rizika prilikom obilaska radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika u prostorijama poslodavca na zahtjev i po procjeni nadležnog doktora specijaliste medicine rada kao npr. fokus grupe 85,00
5. PS004 Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca 300,00
6. PS005 Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda 470,00

Odluku možete preuzeti i na originalnom linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_26_583.html

S poštovanjem,

Barica Urh i Slobodan Jović.

 

This entry was posted on Sunday, March 26th, 2017 at 11:59 and is filed under Novosti. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Ostavite svoj komentar!